O.B.S, vi tar för tillfället inte emot några nya beställningar!
Kontakt & uppgifter
E-post:
kontakt@cdreparation.se

Telefon: Vi erbjuder för tillfället endast support via E-post. Vi svarar normalt snabbt!

Godkänd F-skatt.
Org Nr: 8103077510
VAT Nr: SE810307751001
Dina skivor skickas till
CD Reparation
Stålholmsvägen 6
820 62 Bjuråker
Direktinlämning
Vi mottar för närvarande
skivor endast via brev.
Frågor och synpunkter
Namn, företag

E-post

Ditt meddelande

Nyhetsbrev
Ange din E-postadress

Läs mer
Länkar
Gilla CD Reparation på Facebook.
Statistik
Den mest reparerade skivtypen, april 2015: FIFA 15 - XBOX 360

Den mest reparerade skivtiteln, totalt: Grand Theft Auto-serien

Den mest reparerade skivtypen, totalt: Playstation 2 / XBOX 360

Olika typer av skivor

Dina gamla eller nya favoritskivor kan repareras!

Vi kan reparera mer än 95% av alla skadade skivor.


CD-ROM - CD-skivan är mest känslig för repor på ovansidan för att den saknar ett skyddande lager som exempelvis en DVD-skiva har. Skador på den läsbara undersidan kan repareras med gott resultat.

DVD-ROM - Detta format är tåligare än CD-ROM på grund av att informationen ligger mellan två stycken polykarbonatlager istället för ett som på en cd-skiva. Dubbelsidiga dvd:er däremot, har tunnare lager för att få plats med all data. Vilket medför att informationen ligger närmre ytan och gör skivan känsligare för repor.

Playstation 1 (PS1 / PSX) - (PS1) Formatet är CD, skivan har ett svart lager för att identifiera att det är en äkta kopia. Det är ganska känsliga skivor men det är inga problem så länge det är undersidan som är skadad.

Playstation 2 (PS2) - Konsollen använder ett eget DVD-format. Skador på skivan kan uppstå om konsollen knuffas till eller om den välter, då kan en cirkulär repa uppstå runt skivans undersida. Se ett exempel på detta här.

Playstation 3 (PS3) - Skivorna som används är Blu-ray, se Blu-ray nedan.

Playstation 4 (PS4) - Skivorna som används är Blu-ray, se Blu-ray nedan.

GameCube - Dessa skivor är ett eget format som kallas GameCube Optical disc. Skivorna liknar Mini-DVD och kan innehålla samma datamängd.

Nintendo Wii - Använder sig av DVD-skivor, se DVD-ROM ovan.

Nintendo Wii U - Använder sig av Blu-ray skivor, se Blu-ray nedan.

XBOX - Enheten använder sig av DVD-skivor, se DVD-ROM ovan.

XBOX 360 - Konsollen använder sig av DVD-skivor, den spelade skivan kan lätt repas om enheten stöts till eller faller. Då kan en repad ring uppstå på skivans läsbara sida. Det är dock inga svårigheter att reparera dessa repor. Se ett exempel på den cirkulära repan här.

XBOX ONE - Skivorna som används är Blu-ray, se Blu-ray nedan.

Dreamcast - Använder sig av formatet GD-ROM. Detta format liknar CDn till uppbyggnaden men har en större lagringskapacitet. Skivan är likt en CD-ROM mest känslig för repor på ovansidan.

Blu-ray - Skivans information ligger väldigt nära ytan vilket gör dem sårbara för djupare repor. Skivan har dock ett skyddande lager som är slitstarkt och tål ytlig påverkan bra, det är hårt men tunt. En jämförelse, det genomskinliga skyddande polykarbonatlagret på undersidan av en CD eller en DVD är vanligtvis 6 tiondels millimeter tjockt, på en Blu-ray skiva är detta lager endast en tiondels millimeter tjockt. Skivtypen är den mest oförutsägbara då en skiva med små repor kan spelas upp felfri på en läsare men inte på en annan. På grund av att en Blu-ray skiva är så känslig så är chansen att det går att reparera en Blu-ray skiva runt 50%.

3D Blu-ray - Samma fysiska egenskaper som en vanlig Blu-ray skiva.

HD-DVD - Liknar DVDn i dess uppbyggnad men har betydligt större lagringskapacitet.

Mini-CD / DVD - Dessa skivor är 8 centimeter i diameter. Mini-DVD skivor används bland annat av Nintendo GameCube, de går även att köpa som brännbara skivor till CD, DVD och Blu-ray. Se bild.En CD-skivas uppbyggnad

En CD-ROM skivas uppbyggnad lager för lager.
Etiketten / trycket >
Skyddslager i lack >
Reflekterande datalager >
Polykarbonatplast >

På bilden till höger kan du se hur en CD-ROM är uppbyggd lager för lager. En laser i cd-läsaren skickas igenom det transparenta polykarbonatlagret, som har datan lagrad nära det reflekterande lagret. Lasern studsar sedan tillbaka och läses i spelaren.

En cd-skiva som man bränner hemma fungerar lite annorlunda, där hamnar informationen istället i ett lager mellan polykarbonatlagret och det reflekterande lagret. I detta lager finns ett material (cyanin och phthalocyanin) som reagerar när lasern träffar det. Att informationen "bränns" in betyder att lasern smälter in små fördjupningar som gör att ljuset bryts på olika sätt. På detta vis skapas binär information som sedan kan avkodas i en cd-läsare.

Det finns idag många olika typer av skivor men de är uppbyggda enligt samma principer. Det som främst skiljer sig åt mellan olika typer av skivor är antalet lager och vilken ordning dessa ligger i, datainformationens täthet på skivan och variationer på de material som används. Lasern som används för att läsa en skiva varierar i vågländ och färg beroende på typ av skiva som läses.

Datat på en optisk skiva är oftast skriven inifrån och ut. Repor som går längs med spåren gör större skada än de som korsar spåren på skivan.

Blu-ray

Blu-ray är det senaste standardiserade formatet av optisk lagringsmedia. Bildkvaliteten är 5 gånger bättre än DVD, bilden innehåller alltså 5 gånger så mycket information som DVD. Även ljudkvaliteten på en Blu-ray skiva är exceptionellt bra.


Lasern bryts olika beroende på skivans yta, den reflekteras sedan tillbaka och tolkas av läsaren.
En tvålagers Blu-ray skiva kan lagra upp till 50 Gigabyte data. En Blu-ray spelare använder sig av blå laser för att läsa skivan. Den blå lasern har en kortare väglängd (405 nanometer) än den röda lasern som används för att läsa en DVD-skiva (650 nanometer). Den kortare våglängden tillåter data att packas tätare på skivan.

Hur imponerande dagens teknik än må vara så utvecklas det nu optiska skivor som skall kunna innehålla mellan 100 Gigabyte till 50 Terabyte. Några exempel på skivor som utvecklas nu är: Digital Multilayer Disc, Enhanced Versatile Disc, Forward Versatile Disc, 3D optical data storage, Holographic Versatile Disc, Protein-coated Disc.


Olika typer av repor och skador

Det är inte alltid lätt att avgöra vilken typ av repor dina skivor har, nedan kan du läsa om hur du kan försöka avgöra vad skivan har råkat ut för. Vanligtvis sitter reporna på undersidan vilket gör att det går alldeles utmärkt att reparera. Du kan klicka på bilderna nedan för en förstoring.

Repor på den läsbara sidan, undersidan

Repor på undersidan kan repareras. Läs mer genom att klicka på CDn.

Dessa repor går att reparera. De kan identifieras genom att de kastar en reflektion på det silvriga datalagret under etiketten / skivans tryck. Denna reflektion kan även se ut som en vit skugga, se bilden till höger, klicka för förstoring. Du kan lättast upptäcka dessa repor genom att göra ren skivan och vinkla den under en ljuskälla. Dessa repor sitter i polykarbonatplasten på undersidan, för att ta bort reporna så poleras skivan tills det att ytan blir spegelblank och skivan blir som ny. Repor på undersidan är den allra vanligaste typen vi får in, de står för cirka 95% av alla skadade skivor vi får in.

Repor på ovansidan, ned till datalagret

Repor på ovansidan kan skada datalagret även om inte repan gått igenom etiketten. Läs mer genom att klicka på CDn.

Dessa går ej att reparera. Repor och ojämnheter på ovansidan som går ned till datalagret går att lasern inte kan läsa informationen korrekt. Dessa repor kan vara svåra att upptäcka från ovansidan, om skivans undersida har mycket repor så kan de även vara svåra att upptäcka underifrån.


Vinkla skivan under ljus för att försöka identifiera reporna. Skivan kan vara spelbar så länge denna typ av skador inte följer spåren, då uppstår lätt hängningar och hackande när den spelas. Små repor som korsar spåren är inte lika allvarliga som de längsgående. Skador på ovansidan är orsakas oftast av att skivan har tryckts eller dragits mot en ojämn yta.

Repor på ovansidan, genom alla lager

Repor på ovansidan kan inte repareras. Läs mer genom att klicka på CDn.

Dessa repor går ej att laga. Skivan på bilden ses underifrån. Reporna kan lättast observeras genom att skivan hålls upp mot ett starkt ljus. På en skiva där de tre översta lagren är skadade så lyser ljuset igenom skivan. Övrig data på skivan kan göras läsbar med en slipning av undersidan.

Böjda, spruckna eller avbrutna skivor

Spruckna eller böjda skivor går ej att reparera. Läs mer genom att klicka på CDn.

Dessa går ej att reparera.
Gamla skivor

Har en skiva förvarats felaktigt i några år så kan läsfel uppstå trots att inga repor syns på skivans undersida. Dessa skivor kräver ofta en rekonstruktion av skivans innehåll vilket vi kan utföra. Läs mer om denna metod här. Yttre påverkan som oxidation, solljus och luftens fuktighet är anledningen till dessa osynliga skador som kan leda till läsfel. Skivans kvalité är avgörande för hur tålig den är, som regel är skivor med lila undersida mest känsliga, och lite dyrare silverfärgade skivor håller längre.

Förvaras en optisk skiva rätt så skall den minst kunna hålla i 10-30 år. Tryckta massproducerade skivor som du köper i handeln är mycket tåligare än skivor som skrivs i en CD / DVD / Blu-ray-brännare. Skivor skall förvaras torrt, mörkt och svalt för att hålla länge. På CD Reparation använder vi oftast optiska skivor av märket TDK och Verbatim.

Frågor och svar

Undersökning

Vi tar inget betalt för undersökning av skivor och kan vi ej reparera en skiva så tar vi heller inget betalt för den! Vi tar endast betalt för lyckade reparationer, rekonstruktion och kopiering av skivor.

Det första vi gör när vi har mottagit dina skivor är att göra en ockulär besiktning av skivorna, vilket helt enkelt betyder att vi undersöker skivans ovansida och undersida i en ljus miljö, vi genombelyser även skivan för att se om det finns några skador som går rakt igenom skivan. En undersökning involverar även ofta en enklare polering av skivan, för att vi lättare skall kunna se om det är skador på datalagret under etiketten.

Vi går därefter vidare med att testa skivan / skivorna, alternativt direkt vidare med poleringen. Läs mer om testning av optiska skivor längre ner under "Är mina skivor säkra hos er?".


Hur går reparationen till

En maskin slipar och polerar den läsbara sidan av CD-skivan ( undersidan ), repor och andra ytliga skador försvinner och skivan blir slät och spegelblank och kan spelas felfritt igen.

Det går inte att åtgärda skador på en skivas ovansida ( etikettsidan ). En repig skiva med en skadad ovansida har oftast även en repig undersida, skivan kan fungera bättre efter en reparation av undersidan. Vi tar endast betalt för returfrakten när en skiva ej går att reparera.


När fungerar det?

Vi kan med hjälp av polering reparera mer än 95% av alla skivor. Tack vare att vi nu även kan rekonstruera vissa skivor med en speciell mjukvara så klarar vi idag upp till 97% av alla skadade skivor. Läs mer om datarekonstruktion här.

Det vanligaste är att reporna sitter på den blanka undersidan av skivan och dessa går utmärkt att reparera. Vi kan dock inte reparera böjda eller spruckna skivor. Repor på etikettsidan kan skada datalagret som ligger under trycket och detta går inte att åtgärna. Läs mer om olika skivor och repor högre upp på denna sida.

En skiva kan utan problem repareras 5-10 gånger. Blu-ray skivor kan däremot repareras max 5 gånger på grund av formatets tunna skyddslager.

Hur lång tid tar det?

Själva slipningen och poleringen tar normalt mellan 5 till 25 minuter beroende på skivans skick, svårare repor kan kräva uppåt 45 minuters polering. Går allt bra, så är en(1) skiva reparerad och returnerad inom en till två helgfria vardagar efter det att vi mottagit den. 2-3st skivor är färdiga inom 1-3 helgfria vardagar dagar, och 4 - 10st skivor upp till 5 helgfria vardagar. Detta är normalfallet men ingen regel. Framförallt varierar tiden beroende på hur många skivor vi har inne för reparation och skivornas skick.

Du meddelas via E-post när vi har mottagit dina skivor. När vi har levererat dina skivor får du ett E-post som bekräftar detta och en kvittens på reparationen som en PDF-fil.

Upptäcker vi allvarligare problem med en skiva så kan ytterligare några dagar behövas innan vi kan returnera skivan, du meddelas även om detta via E-post. Det är framförallt testningen som är tidskrävande, vi ser alltid till att en skiva är ordentligt testad för läsfel innan vi skickar tillbaka den.

Räcker inte en polering till så frågar vi dig via E-post om du är intresserad av att vi testar att återskapa datan på din skiva med vår mjukvara avsedd för detta (läs mer). Denna metod kan ta mycket lång tid men är ofta värt det. Har vi många sådana ärenden på lager så placeras din skiva i kö, vi använder dock alltid upp till 3 läsare samtidigt.

Är mina skivor säkra hos er?

Varsam hantering av en optisk skiva Vi hanterar alla skivor mycket varsamt i en smutsfri miljö. Skivor läggs endast på mikrofiberduk. När en skiva är reparerad så sprayar vi skivan med en rengöringsspray avsedd för optiska skivor, skivan tvättas av med vatten och torkas av med en mjuk mikrofiberduk.

För att verifiera en reparation så ser vi till att det inte finns några fysiska ojämnheter på ytan. Hur felanalysen görs beror på skivans format. De flesta skivor kontrolleras med en speciell optisk läsare och ett data-program. Skivor dubbelkontrolleras oftast även i t.ex en spelkonsoll, HIFI-utrustning och olika datorläsare. CD Reparation innehar alla typer av spelkonsoller och en stor mängd övrig teknisk utrustning. Skivor med privat innehåll testas och verifieras endast för läsfel. Vårt intresse är att erbjuda bästa möjliga kvalitativa service!

Leverans och posthantering

Vi levererar alla skivor i robusta, vadderade CD-brev med posten. En hårdpappersficka ingår alltid i returleveransen för att skydda dina skivor. Efter det att du har gjort din beställning så får du ett E-post som bekräftar beställningen och innehåller instruktioner om hur du kan skicka dina skivor på ett tryggt och säkert sätt.

Vi kan tyvärr ej ansvara för postgången, men du kan vid beställning av reparation ange att du önskar få din försändelse returnerad som ett rekommenderat brev, skriv då detta under "Ditt meddelande". Rekommenderat brev innebär att dina skivor försäkras för ett värde upp till 9999 kronor. Rekommenderat brev kostar 55 kronor inkl moms, frakt tillkommer. Då det kan vara svårt att få en skivas innehåll korrekt värderat så rekommenderar vi i första hand att detta tillval används vid reparation av konsolspel där ett nypris eller begagnatpris är mycket lättare att få fram. Vi kan dock meddela att vi aldrig har varit med om att en skiva har fått en leveransskada till eller från CD Reparation.

Reparera själv?

Ute i handeln finns det olika reparationskit och polermedel att köpa, vår erfarenhet av dessa produkter är att de presterar dåligt, den som väljer att prova kommer sannolikt även fram till detta. En skiva som har blivit repig till den grad att den inte längre är spelbar kräver som regel en slipning med en industriell maskin. På internet finns många artiklar som beskriver metoder för att reparera sina skivor själv med olika medel, som tandkräm, rubbing, banan etc. Även om några av dessa kan visa sig vara effektiva på små ytliga repor så får vi ofta in skivor som förvärrats vid sådana försök.

Skillnader mellan olika typer av skivor

 • Blu-ray skivor är den känsligaste typen av skivor vi stöter på. Många gånger kan de vara svåra att reparera trots att skivan bara har små repor. Ytliga repor är oftast harmlösa men om repan tar sig igenom det tunna skyddslagret så kan läsproblem lätt uppstå. Var extra rädd om dina blu-ray skivor!
 • Playstation 1 skivor (PSX) har en svart skyddsplast på undersidan som gör det svårt att bedöma om skivan går att reparera. Att vinkla skivan under ljus för att se om datalagret är skadat är inte lika effektivt på dessa skivor. Det säkraste sättet att få reda på om dessa skivor går att åtgärda, är att polera skivans undersida och sedan testa den. Har man gjort detta och skivan ändå inte spelar korrekt så kan det oftast konstateras att datalagret är skadat från ovansidan.
 • Skivor i det mindre 8cm formatet ( t.ex GameCube ) går bra att reparera men de tar ungefär 5 till 20 gånger längre att reparera än en vanlig 12 cm skiva.
 • De skivor som är minst känsliga för repor och går smidigast att reparera är: musik CD, CD-ROM, DVD, XBOX, XBOX 360, Playstation 2 och Nintendo Wii-skivor.
 • Fabrikstryckta skivor håller generellt sett en mycket högre kvalitet och är mindre känsliga för skador än brännbara skivor.

Hantering och skötsel av optiska skivor

 • Ta alltid upp en skiva i hålet eller längs kanterna.
 • När din skiva sitter i ett fodral, tryck noggrant ned den fjädrande delen som håller i skivan. Undvik att dra upp skivan för då kan den spricka när den böjs.
 • Lägg aldrig en skiva med etikettsidan nedåt, informationen ligger nära den sidan.
 • Torka aldrig av en smutsig eller dammig skiva med händerna eller mot dina kläder.
 • Smuts tvättas bort med hjälp av en mikrofiberduk eller mjuk trasa, fukta den för att få bort ihärdig smuts.
 • CD-skivor kan försämras över tid om de exponeras för starkt solljus, undvik detta och långtidsförvara helst skivor i mörker.
 • När du märker en skiva se till att du använder en korrekt CD-märkpenna. Undvik spritpennor för de kan skada lack och etikett på skivan. Undvik även att skriva med kulspetspennor, de skadar lätt datalagret under etiketten.
 • Märk inte skivor med klisterlappar, de kan få skivan att vibrera när den spelas, vilket kan göra att skivan inte kan läsas i spelaren.
 • Gör backups på din viktigaste data, försök att göra detta minst en gång per år. Förvara dina skivor i cd-pärmar eller i plastfickor och lådor.

Långtidslagring av värdefull data

 • Livslängden på dagens lagringsmedier liknar varandra väldigt mycket. Man talar oftast om livslängder på 10 - 50 år oavsett format och detta inkluderar även optiska skivor om de förvaras svalt och mörkt. Professionellt tryckta skivor håller mycket längre än egenbrända skivor.
 • Dagens mest vanliga lagringsformat är: optiska skivor som CD / DVD / Blu-Ray, magnethårddiskar, SSD-hårddiskar, SD-minnen och USB-minnen. De olika lagringsformaten har sina för och nackdelar.
 • Det allra viktigaste vad det gäller lagring av data, är att spara datan på flera lagringsmedium och helst på olika ställen geografiskt. Ett brandsäkert kassaskåp rekommenderas till alla former av lagrinsalternativ när data behöver lagras över en längre tid.
 • Hårddiskar skall helst startas regelbundet om de skall hålla länge. De behöver inte vara på konstant men de bör köras igång lite då och då. Optiska skivor, SD-minnen och USB-minnen bör likväl testas och kopieras med jämna mellanrum, minst en gång om året.

Tomma CD- och DVD-skivor

Vill du välja bland ett stort utbud av billiga CD- och DVD-skivor rekommenderar vi ett besök hos DVD Marknaden. De fabrikat som erbjuder bäst kvalité på skivor är Taiyo Yuden, Verbatim och TDK.Aktuella erbjudanden
Nyheter - Arkiv här
Nyheter 16-03-01
Vi tar för tillfället inte emot några nya beställningar!

Nyheter 15-05-13
Sänkta priser på: CD-Spray, mikrofiberduk, centrumetiketter och plastfickor!

Nyheter 15-04-19
Just nu har vi ovanligt många skivor inne för reparation, så väntetiderna är för tillfället långa.

Nyheter 14-12-03
Efter att ha erbjudit betalningsmetoden postförskott i snart 8 år så har vi nu valt att ta bort den, då vi anser den vara kostsam för dig som kund och omständig för oss själva.

Nyheter 14-03-07
Ett gäng tips för långtidslagring av värdefull data har lagts till längst ner på sidan under kategorin "Om CD-skivor"

Nyheter 14-02-02
Vi erbjuder just nu endast support via E-post, på grund av stora mängder skivor att reparera. Vi svarar normalt snabbt på E-post!

Nyheter 13-09-21
Nu reparerar vi återigen GameCube och mini CD / DVD-skivor!

Nyheter 13-07-30
Vi reparerar även Nintendo Wii U skivor. Konsolen använder sig dock av Blu-ray skivor vilka är mycket känsliga och svåra att reparera.

Nyheter 13-03-14
Just nu har vi lång väntetid på skivor som behöver rekonstrueras, detta gäller dock i princip bara egenbrända DVD-skivor.

Nyheter 13-02-01
CD Reparation slutar med att reparera GameCube och Mini-DVD skivor på en obestämd tid framåt, alternativt tills det att vi finner en bättre teknisk lösning för dessa skivor.

Nyheter 13-01-03
Gott nytt år! Mikrofiberduken för optiska skivor som vi säljer, går även att använda till putsning, polering och rengöring av kameralinser, mobiltelefoner och pads!

Nyheter 12-08-29
Direktinlämning av skivor erbjuds nu hos Dellen Bangkok på lilla torget i Friggesund, Bjuråker - Hälsingland. Se adressen i den högra menyn.

Nyheter 12-08-06
CD Reparation har stängt 20 till 27 augusti. Det går bra att göra beställningar under denna tid men de behandlas först den 28:e augusti.

Nyheter 12-03-08
Det går alldeles utmärkt att beställa reparation även om du bor i Norge, Danmark och Finland!

Nyheter 12-01-24
Vi har nu införskaffat ytterligare en programvara för datarekonstruktion och använder nu totalt fem olika program för detta. Detta nytillskott ökar chanserna än mer att vi skall kunna få ut mer korrekt data från skadade optiska skivor!

Nyheter 12-01-19
Det är fler än vi själva som kan intyga att optiska skivor mår riktigt bra i CD Reparations sällskap! Se vad tidigare kunder säger om CD Reparation i det nytillagda fältet "Kundomdömen" i den vänstra menyn.

Nyheter 12-01-16
Vi har nu ändrat prismodellen för datarekonstruktion, till fördel för dig som kund. Läs mer under "Priser och betalning"

Nyheter 12-01-01
CD Reparation önskar alla gamla och nya kunder ett Gott Nytt Repfritt 2012!

Nyheter 11-11-10
Vi har nu börjat sälja nya och begagnade filmer och spel! Se E-butiken. Film och speltitlar kommer successivt att läggas till under november månad.

Nyheter 11-11-07
Lite reparations-statistik är tillagt i den högra menyn.

Nyheter 11-10-05
Vi har bytt telefonnummer till: 070 638 91 36.

Nyheter 11-09-28
Sidan "Om CD-skivor" är uppdaterad med ny information, främst gällande gamla och egenbrända skivor som vi numera kan återställa med hjälp av datarekonstruktion.

Nyheter 11-09-27
Vi har nu införskaffat professionell utrustning för överföring från analog Kasett och VHS till digital CD och DVD och kommer att snart att kunna erbjuda dessa tjänster!

Nyheter 11-09-26
Beställningsformuläret har uppdaterats och förbättrats, ändringarna inkluderar en ny prisstege och fler tillval!

Nyheter 11-09-12
Se gärna våra skötseltips under "Om cd-skivor / Frågor och svar", där hittar du även bra information om optiska skivor, hur vår tjänst går till och svar på många andra frågor!

Nyheter 11-08-23
Den 5 och 6 September har vi stängt. Vi återupptar alla reparationer på onsdagen 11-09-07. Under dessa dagar har vi ej någon telefontid.

Nyheter 11-08-22
Just nu har vi mycket hög belastning vilket kan göra att det tar någon dag extra att reparera dina skivor.

Nyheter 11-05-28
Beställningar som görs den 29 - 30 maj behandlas och går igenom på tisdagen 31 maj.

Nyheter 11-03-31
Information om datarekonstruktion och kopior har lagts till under "Priser och betalning".

Nyheter 11-03-06
CD Reparation har stängt mellan tisdag 11-03-15 till fredag 11-03-18. Vi öppnar igen på måndag 11-03-21. Det går fortfarande bra att göra beställningar under denna period.

Nyheter 11-03-04
CD Reparation flyttar! Vi flyttar från Norrköping i Östergötland till Delsbo i Hälsingland. Vår direktinlämning upphör tills vidare.

Nyheter 10-12-11
CD Reparation har stängt 20 - 31 Dec. Det går bra att göra beställningar och skicka in skivor under denna period men de repareras först 11-01-03. Vi önskar dig en God Jul och ett Gott Nytt År!

Nyheter 10-11-15
CD Reparations villkor är uppdaterade.

Nyheter 10-10-18
Vi kan numera även återskapa data från skivor som skadats på ett sådant sätt att inte ens en polering av skivans yta räcker till. Tjänsten är kostnadsfri till den 31 oktober. Mer information om denna metod kommer snart.

Nyheter 10-08-11
Vi sänker Paysonavgiften och PayPalavgiften från 9 kronor till 7 kronor.

Nyheter 10-05-10
CD Reparation har sommarstängt mellan 18 Maj - 18 Juni. Det går bra att göra beställningar under denna period men inkomna skivor repareras först 18 Juni.

Nyheter 10-05-05
Till förmån för miljön ersätter vi alla papperskvittenser med elektroniska. När dina skivor är reparerade och har skickats så får du en kvittens för reparationen som en PDF-fil till din E-post.

Nyheter 10-04-19
Vi använder nu endast ett telefonnummer, som är: 073 569 72 53.

Nyheter 10-03-22
Artikel på idg.se om reparation av cd-skivor hemma. Länk >>.

Nyheter 10-02-05
Vi har bytt mobilnummer: 073 569 72 53.

Nyheter 09-12-30
Vi har avslutat vårt faxnummer.

Nyheter 09-12-01
Vi erbjuder FRI FRAKT under hela December 2009 och Januari 2010.

Nyheter 09-10-14
Vi erbjuder FRI FRAKT under hela Oktober och November månad.

Nyheter 09-08-01
Vi öppnar upp igen.

Nyheter 09-07-02
Vi har sommarstängt under hela juli månad. Glad Sommar!

Nyheter 09-06-03
Nu kan du köpa Asus EeeBox B206 i vår E-butik.

Nyheter 09-04-26
Vi öppnar E-butik! Se vårt låga pris på Asus nya mästerverk EeeTop PC.

Se vårt låga pris på succén EeeTop PC

Nyheter 09-04-22
Vi inleder ett samarbete med Liberty Silver. Investera dina pengar i fysiskt silver i form av silvermynt och silvertackor. Med placeringar i silver kan du skydda dina besparingar och även få en mycket god avkastning.

Nyheter 09-04-13
Uppdateringar på hemsidan. Du kan nu beställa din reparation direkt från vår websida.

Nyheter 09-04-07
Nya erbjudanden!

Nyheter 09-02-16
Vi öppnar upp igen!

Nyheter 09-01-05
Posten höjer sina portokostnader och därmed höjs även vår frakt från 11 kr till 14 kr inkl moms.

Nyheter 08-12-15
Veckan innan jul 22-26 dec har vi stängt. I början av 2009 stänger vi i en månad, mellan datumen 14 januari till 15 februari, sedan är du välkommen åter!

Nyheter 08-12-14
Vår telefoni fungerar åter igen!

Nyheter 08-09-01
Ny uppgraderad hemsida.

Nyheter 08-08-01
Vi öppnar upp igen!

Nyheter 08-03-25
Se månadens erbjudande här Denna månad erbjuds ett Corsair Flash Voyager 2 GB USB-minne för endast 149 Kr.

Nyheter 08-03-23
Nu reparerar vi återigen GameCube, Mini DVD/CD-skivor.

Nyheter 08-03-19
Du kan nu kostnadsfritt beställa hem vadderade kuvert från oss. Läs mer.

Nyheter 08-02-02
Ny möjlighet att elektroniskt fylla i och skicka följesedeln.

Nyheter 07-12-16
Ny prislista!

Nyheter 07-11-05
Numera inkluderar vi portot i priset samtidigt som portot sänks. Läs mer under priser & betalning.
Kundomdömen - Se alla
Niclas, Eskilstuna
"Tack för snabb och professionell respons!"

Jennie, Åkersberga
"Tack för bra service! Nu blir barnen glada igen... :-) Mvh Jennie."

Emiliano, Malmö
"Hejsan, ville bara tacka för er superba service. Det gick snabbt och spelet fungerar utmärkt. Kommer vända mig till er i framtiden nästa gång det behövs och jag kommer rekommendera er till mina vänner och kollegor. Tack igen, Emiliano."

Maria, Nynäshamn
"Hej! Hittade er på nätet när jag sökte på lagning spel Xbox. Jag vill bara säga att det här var nog den bästa servicen jag någonsin varit med om. Mycket bra priser och det gick väldigt fort och dessutom fick man veta precis hela tiden vad som hände, att ni mottagit skivan och att ni skickat tillbaka den och att reparationen gick bra."

Mattias, Motala
"Hej vill bara tacka så mycket för ett mycket proffsigt arbete, Xbox skivorna fungerar perfekt, så nu sparade jag ca 800 kr på att ni fixade dem. Kommer att rekommendera er till alla jag känner. MVH Mattias"

Jan, Åhus
"Hej! Ville bara säga att jag fick skivan åter och hittills fungerar allt perfekt! Stort tack - jag är jättenöjd! Jag kommer att anlita er igen och starkt rekommendera er till mina vänner och kollegor!"

Inger, Höllviken
"Vad snabb ni var! Skivan kom idag. Jag har kollat innehållet och fått ett glatt återseende. Tack för er hjälp och goda service!"

Sara, Hägersten
"Stort tack! Nu blir det några lyckliga familjemedlemmar :)"

Anneli, Enskede
"Tack så jättemycket för ett snabbt och bra arbete. Barnen är överlyckliga för att ni lyckades laga spelet!! Hälsningar Anneli"

Curt, Trensum
"Stort tack för all hjälp. Jag trodde skivan var "dödförklarad" men man kastar inget i onödan..."

Jenny, Skellefteå
"Ni har just gjort en go' sexåring väldigt glad igen! Tack för den här gången!"

Dennis, Bromma
"Skivorna kom redan idag. Båda fungerar utmärkt. Tack så mycket."

Annette, Kvevlax - Finland
"Tack än en gång för så himla god service. Vi väntar med spänning på skivorna."

Jennie, Jörlanda
"Hej, tusen tack för ett grymt jobb =) min son e överlycklig (o jag med som slipper köpa nya spel =)) mvh Jennie"

Louise, Nyköping
"Hejsan! Ville bara passa på att tacka för ett vänligt & proffsigt bemötande samt en mycket väl utförd tjänst! X-box-spelet är som nytt igen! Guld värt då spelet trots allt kostar en hel del att köpa & blev ganska illa tilltyglat i x-boxen! Tack så mycket!"

Nils, Bjästa
"Vill bara tacka för er goda service, skivan fungerar perfekt och allt är som det ska! Stort tack! :)"

TIME-butikerna, Sverige
- Rekommenderar CD Reparation.se"

Dan, Kil
"Tack för ett snabbt och bra arbete, trots jul och allt!"

Bergsala AB, Bergsala
- Rekommenderar CD Reparation.se.

Lisa, Alsen
"Tack snälla för all hjälp!"

SIBA, Uppsala
- Rekommenderar CD Reparation.se.

Gurian, Stockholm
"Om jag inte svarat tidigare vill jag nu bara tala om att DVDn fungerar utmärkt."

Sandvikens folkbibliotek
"Jag tycker att era tjänster och vårt samarbete fungerar mycket bra!"

Gunilla, Varberg
"Gissa hur glad min son blev när ni kunde fixa våra Nintendo Wii-skivor! :)"

Mediamarkt, Norrköping
- Rekommenderar CD Reparation.se.

Ahmed, Växsjö
"Tack för servicen!"

Niklas, Falkenberg
"Hejsan jag har fått hem skivan o den såg mycket fin ut."

Johannes, Solna
"Spelet har kommit nu! Tack för all hjälp!"

Viktor, Gävle
"Suveränt att ni kunde fixa mina skivor och tack för snabb leverans!"

Maria, Göteborg
"Jag är väldigt glad att jag hittade er och inte hade slängt skivorna. Tack för ett professionellt och väl utfört arbete skivorna ser helt nya ut!"

Martin, Tormestorp
"Tack för bra service!"

Annelie, Nybro
"Tack så mycket för hjälpen, sonen är nöjd med spelet."

Viktoria, Helsingborg
"Skivorna ser nya ut fantastiskt tack för hjälpen :)"

Alina Systems, Norrköping
- Rekommenderar CD Reparation.se"